Menu

Ivo van Vulpen

Dr. Ivo van Vulpen (1973) is universitair hoofddocent bij de UvA en onderzoeker bij het Nikhef (nationaal instituut voor subatomaire fysica).

Ivo doet onderzoek naar elementaire deeltjes en was betrokken bij de zoektocht en de ontdekking van het Higgs boson dat werd ontdekt in 2012. Zijn onderzoek op CERN gaat over de allerkleinste bouwstenen van de natuur, maar zoekt ook naar echt nieuwe dingen: extra dimensies, donkere materie en supersymmetrie.

Hij heeft ruim 4 jaar gewoond en gewerkt op het Europees onderzoekscentrum CERN In 2006 ontving hij een grote onderzoeksbeurs (600.000,- euro) van NWO om onderzoek te doen op CERN.

De lezingen die Ivo geeft gaan over zijn onderzoek maar ook over ideeën voor de toekomst en natuurlijk alle dingen die we nu als ‘normaal’ beschouwen maar die allemaal uit fundamenteel onderzoek komen. Geen computer zonder quantummechanicaen en geen TomTom zonder relativiteitstheorie etc.

Ivo geeft tevens lezingen over het samenwerken in internationale verbanden waarbij verschillende groepen of culturen samen moeten werken om een gezamelijk doel te bereiken. Vooral voor her bedrijfsleven is soms de inhoud niet het hoofddoel is maar een metafoor voor de vooruitgang in het bedrijf. Samenwerken en het gemeenschappelijk avontuur staan daarin voorop.